18.00 - performance (video, Jana Orlová) + "To Eclipse the Sun" (film, Dustin Breitling)

Friday 14 October 2022

Jana Orlová

Jana Orlová je pražská performerka, básnířka a teoretička. Souběžné teoretické a umělecké zázemí jí umožňuje fungovat i jako kurátorka a kritička. Její poezie byla přeložena do mnoha jazyků včetně hindštiny a čínštiny. V jejím pojetí je performance art živou poezií, své tělo vnímá jako pole události a pracuje s rituálními a holistickými přístupy. Její tvorba se vyznačuje kombinací minimalistické formy a syrové výpovědi. V roce 2017 ji festival Next Wave ocenil jako tu, "která s přirozenou lehkostí zpochybňuje hranice mezi literaturou, výtvarným uměním a divadlem". Jako badatelka se zaměřuje na rozlišení mezi performance artem a divadlem.

Dustin Breitling

Dustin Breitling je jedním ze zakladatelů Diffractions Collective. Působil jako kurátor instalace Thanatropic Regressions (2014), která se zaměřila na důsledky akceleracionismu nahlíženého teoretickým prizmatem geofilosofie, a spoluorganizátor projektu Frontiers of Solitude (2016), konference Reinventing Horizons (2016) a Wyrdpatchworkshopu I-IV (2018-2019). Je spolueditorem knih Reinventing Horizons (Display, 2016) a Allegorithms (Litteraria Pragensia Books, 2017) a kurátorem cyklu Gaming the Aftermath.