19.00 - živá čtení (Asja Bakić, Jazra Khaleed, Klára Goldstein, Fergal Gaynor)

Sunday 16 October 2022

Jazra Khaleed

Jazra Khaleed je básník, překladatel a filmař. Žije v Aténách a píše pouze v řečtině. Jeho díla jsou těžkou kritikou fašismu, sociálních nerovností, policejní brutality a rasismu v soudobém Řecku. Jeho básně byly přeloženy do mnoha jazyků a objevily se mimo jiné v The Guardian, The Los Angeles Review of Books, World Literature Today, Lichtungen, Manuskripte a Die Horen. Jako zakladatel aténského časopisu pro poezii Teflon, především díky svým vlastním překladům, které v něm publikoval, představil řeckým čtenářům díla Etel Adnan, Amiri Baraka, Audre Lorde, Ghayath Almadhoun, Safia Elhillo a Berta Papenfuß, společně s mnoha dalšími americkými, britskými, arabskými a německými politickými a experimentálními básníky.

Fergal Gaynor

Fergal Gaynor, narozený v roce 1969 v Irsku. Básník, literární a umělecký kritik, kurátor a editor. V druhé polovině devadesátých let byl frontmanem několika kapel. Všechny měli jméno ‚Johnny‘ jako prefix. Kolem roku 2000 založil s Dobzem O’Brienem uměleckou skupinu ‚Art/Not Art,‘ která byla v roce 2005 spolu s Charlesem Eschem a National Sculpture Factory kurátory akce Cork Caucus. Ke konci dekády se zapojil do organizace SoundEye festivalu světového umění, který doplnil ‚promiskuitním kabaretem‘ a různými akcemi spojenými s uměleckými galeriemi. V roce 2010 u Miami University Press vydal VIII kráčivých básní a další díla. S Edem Krcmou je koeditorem uměleckého magazínu Enclave Review. S Trevorem Joycem řídí SoundEye Press. K vydání se připravuje jeho druhá sbírka poezie, Kleino území.

Klára Goldstein

Vystudovala bohemistiku na FF UP v Olomouci, zabývá se např. českou meziválečnou poezií nebo osobností a tvorbou Pabla Nerudy a její recepcí v československém prostředí. Autorka sbírek Milíře (Weles, 2016), Kenotaf (Host, 2018), Falkenfrau (Host, 2021), za kterou byla nominována na Magnesii Literu, a monografie Pokus o nekonečného Nerudu (FF UP, 2020). V letošním roce vyšla v Odeonu její nová sbírka Deště Maierniggu. Příležitostně překládá, od roku 2020 přispívá svými sloupky do internetové odnože časopisu Host, H7O. Časopisecky publikovala např. v Hostu, Tvaru, A2, Welesu, Aluzi, iLeGaLitu, Textech, DR ad.. Organizuje literární a literárně-hudební večery (Valašské Meziříčí, Olomouc).

Asja Bakić

Asja Bakić (*1982) je bosensko-chorvatská autorka a kulturní kritička. Vydala básnickou sbírku Když to píchá, je to kaktus (2009), dvě sbírky povídek Mars (2015) a Sladkochtíč (2020). Její čtvrtá kniha Pojď, sednu ti na obličej (2020) obsahuje eseje o popkultuře, které původně napsala pro feministickou stránku Muf (2014–2018). Bakić byla roku 2017 vybrána iniciativou Literary Europe Live pro básnickou sérii antologií New Voices from Europe. V roce 2019 byl Mars vydán newyorkským nakladatelstvím Feminist Press, Publishers Weekly zařadilo tuto sbírku na seznam nejlepší beletrie roku. Německá verze (Verbrecher Verlag, Berlín) vyšla v roce 2020.